09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

کتابهای نوسازی و توسعه محلی؛ کتاب اطلاع رسانی

1396/1/1 209 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image
شناسنامه کتاب

نویسنده:صالح اولاد دمشقیه

سال چاپ: 1396

ناشر: موسسه نشر شهر

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران

 

با عنایت به استقرار دفاتر خدمات نوسازی در بافت های فرسوده و ضرورت و اهمیت مباحث توسعه محلی در نوسازی این بافت ها، مجموعه کتاب های با عنوان “نوسازی و توسعه محلی” با هدف بهره برداری از عوامل موثر در فرآیند توسعه محلات مذکور،توسط سازمان نوسازی تدوین شده است.

دانلود