09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی آسیب پذیری بافت فرسوده ی شهر تبریز در برابر زلزله

1394/1/1 246 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو:امیر ابراهیمی خشکبار

اساتید راهنماخلیل ولی‏زاده کامران علی محمد خورشید دوست | استاد مشاورشهریور روستایی 

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/جغرافیا

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه تبریز

سال تحصیلی: 1394

معرفی:
کاربرد اطلاعات فضایی و فناوری های مربوطه در مدیریت مخاطرات در سراسر جهان مشاهده شده است. شهر تبریز یکی از شهرهای مهم ایران بوده که در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بسیار بالا قرار دارد. گسل شمال تبریز در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیز شهر در امتداد این گسل بنا شده است. همچنین گسل موجود منشا زلزله های ویرانگر بوده و می تواند بار دیگر با فعالیت مجدد خود شهر مورد تهدید قرار گیرد. شهر تبریز طی دهه های گذشته شاهد توسعه گسترده فیزیکی بوده که منجر به ساخت و سازهای بدون ملاحظات ایمنی از لحاظ حوادث طبیعی انجام گرفته است. با شناسایی معیارهای بافت فرسوده و حریم گسل در شهر می توان در مورد استقرار ها در مناطق کم خطر تصمیم گیری نمود.