09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

نوسازی و بهسازی بافت فرسوده با تأکید بر تجمیع قطعات در جهت احیاء و رونق اقتصادی نمونه موردی ( محله نعمت آباد تهران)

1395/1/1 259 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو:هانیه ممدوح

استاد راهنماحکمت امیری 

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/معماری

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه آزاد اسلامی

سال تحصیلی: 1395

معرفی:

احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و محلات قدیمی هم اکنون در پیش روی بسیاری از کشورهای رو به پیشرفت جهان قرار گرفته تا بتوانند شهرهایی سر زنده، پر شور و بانشاط بسازند و عملکردهایی تازه همچون مسکن، گردشگری و تسهیلات مرتبط با آنها را برای ساکنان و مسافران به آن شهرها فراهم آورند. با نگاهی به ساختار شهری و معماری امروز ایران، انواع مشکلات و معضلات، ناشی از گونه ای لجام گسیختگی، بی هویتی و آشفتگی دیده می شود که در بافتهای فرسوده درد آن بیشتر احساس می شود. مطئناًً احیا و باز زنده سازی و بازسازی بافت های فرسوده علاوه بر جلوگیری از گسترش تبعات منفی آن به سایر مناطق شهری، دستاوردهای متعددی برای شهر و شهروندان دارد که بهینه سازی، بهره گیری از زمین شهری، ارتقای شاخص های زندگی شهری، افزایش درآمد حاصل از رونق صنعت و تجارت و ... از این دست می باشد. طرح های ساماندهی با هدف برطرف کردن نقاط ضعف بافت ها ایجاد می‌شوند به گونه‌ای که نیازهای ساکنین به طور کامل رفع شود. بافت محله نعمت آباد در منطقه 19 تهران با فعالیت تجاری خود بخش اعظمی از محیط محدوده را اشغال کرده است در حالیکه این بافت کشش این همه فعالیت را ندارد. در عین حال بناهای موجود در این محدوده از نظر کیفیت کالبدی در دسته ناپایدار و مخروبه قرار گرفته‌اند در نتیجه ساماندهی و بهسازی این بافت امری بسیار ضروری به نظر می‌رسد