07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

مبانی و مفاهیم تاب آوری شهری (مدل ها و الگوها)

مبانی و مفاهیم تاب آوری شهری (مدل ها و الگوها)


شناسنامه اثر
گرداورنده:مهدی رمضان زاده
سفارش دهنده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

سال چاپ:1395

تاب آوری.pdf
ايجاد شده توسط : zolfaghar-m در 1396/4/13 11:15:3
تعداد بازدید: 331

rating