09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

ارزيابي اثرات نوسازي به روش تجميع از ديدگاه اجتماعي، نمونه موردي: محله دكتر هوشيار منطقه9

1396/2/18 846 پایان نامه-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو: محمدرضا نجفي رشيدآباد

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/ برنامه ریزی شهری

دانشگاه/ دانشکده: آزاد اسلامی 

سال تحصیلی: 1394

در سده اخیر با رشد سریع شهرنشینی و تحولات گسترده شهری، شاهد پیامدهای اجتماعی- اقتصادی و نیز پراکنش لجام گسیخته شهرها به صورت افقی بوده ایم که مشکلاتی از قبیل عدم پیوستگی شهری، فقدان تسهیلات و امکانات شهری کافی، و فرسوده شدن بافت های قدیم شهری را به همراه داشت. بافت های فرسوده به عنوان یکی از غم انگیزترین پیامدهای رشد شهری سده های اخیر، عرصه های گسترده ای از شهر ها را در بر می گیرد که به دلیل عدم برخورداری مناسب از تاسیسات و زیر ساخت های شهری اسیپ پذیر بوده و ارزش نزولی دارند. در راستای افزایش کیفیت فضای سکونتگاهی و اصلاح بافت فرسوده ، یکی از گام ها نوسازی میباشد. در این مکانیسم جایگاه و نقش محوری- نظارتی ساکنان در ارتباط با سازمان ها و مجموعه عوامل اجرایی طرح های نوسازی در زمینه های فنی، مالی و ...تعریف میشود.از جمله روشهای جدید در امر نوسازی تجمیع پلاک با هدف برنامه ریزی برای تملک اراضی داخل بافت و تجمیع آنها به نحوی که امکان بازسازی در این محدوده ها را فراهم کند و گسترش اقدامات ساخت و ساز مسکن در محلات درون شهری می باشد که راهبردی جدید در امر مرمت شهری را مطرح میکند. در شهر تهران به دلیل نمود فراوان رشد شهر در یک زمان کوتاه، بافت های فرسوده زیادی وجود دارد و در دهه اخیر روش تجمیع پلاک در این شهر به اجرا در آمده است. در این پژوهش قرار است تا به گوشه هایی از آثار اجتماعی تجمیع در منطقه 9و در محله دکتر هوشیار اشاره شود.

کلید واژگان: رشد شهری، بافت فرسوده، نوسازی، تجمیع