12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب شراکت، برنامه‌ریزی تعاونی و بازآفرینی شهری

1390/1/1 432 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب
نویسنده :جان مک کارتی

مترجم: محمد هادی خلیل نژادی

سال چاپ: 1390

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

سفارش دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران 

این کتاب، در بارۀ ماهیت و پیچیدگی سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری، از طریق مطالعه و بررسی یک مورد تجربی خاص بازآفرینی  شهری در «داندی» اسکاتلند سخن می­گوید. در این کتاب، ویژگی‌های زوال کیفیت شهر در مقیاس جهانی مرور می­شود. چون مؤلف برای موضوع انتقال تجربه­ها و سیاست‌های بازآفرینی شهری بین انگلستان و اسکاتلند اهمیت بسیاری قائل است، سیاست‌های پاسخ‌گویی به مسئلۀ شهری، در انگلستان بررسی شده، در ادامه، سیاست‌های گوناگون بازآفرینی شهری در اسکاتلند به­ویژه در نمونۀ موردی «داندی» تشریح می­شود.