09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

کتاب توسعه مهارتهای تسهیل گری

1394/1/1 581 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:پاتریشیا پرندیویل

مترجمین: محمود پورسراجیان،  محمد هادی خلیل نژادی، نعیمه رضایی، حسین قانونی، آرزو کاظمی صفت، ستاره یغمایی

سال چاپ: 1394

ناشر: موسسه نشر شهر

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران


با توجه به اهمیت تسهیل گری در نوسازی مشارکتی و ضرورت پشتیبانی دانشی از فعالین این حوزه کتاب توسعه مهارت های تسهیل گری از سوی سازمان ترجمه و منتشر شده است. در این کتاب، موارد مهمي چون؛ كار با گروه، توسعه گروه، آماده سازي، برنامه ريزي و طراحي جلسات، آموختن هنر شنيدن و .... مورد بررسي قرار گرفته است.