12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب روشهای پشتیبانی از تصمیم گیری مشارکتی در عرصه شهر

1393/1/1 279 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد

مترجم: ثریا بهمن پور

سال چاپ: 1393

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران


این کتاب، شامل مجموعه‌ای از روش‌های گوناگون تصمیم‌گیری مشارکتی و یکی از مهم‌ترین آثاری‌ست که برای ترویج حکمرانی مشارکتی تهیه شده است. عنصر شراکت، یکی از عناصر جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های ترویجی حکمرانی محلی ‌است. بنابراین برای ترویج هر چه بیشتر این رویکرد، دیدگاه و تجاربِ سازمان‌های ملی و بین‌الملی که در این فعالیت همکاری کرده­اند، در این کتاب آمده است. این کتاب، حاوی بسیاری از روش‌هایی‌ است که مرکز اسکان بشر طی سال‌های متمادی به کار برده است؛ همچنین شامل سایر روش‌های مشارکتی ا‌ست که سایر شرکا و ذی‌نفعانِ ترویج این رویکرد به کار برده‌اند.