04/26/2019 - جمعه 6 ارديبهشت 1398

کتاب مقالات نوسازی شهری ؛ جلد دوم

کتاب مقالات نوسازی شهری ؛ جلد دوم


شناسنامه کتاب

گردآوری و تدوین: اداره پژوهش و توسعه سازمان نوسازی شهر تهران 

سال چاپ: 1394

ناشر: موسسه نشر شهر

در این کتاب، تجارب برگزيده دفاتر خدمات نوسازي در سال هاي 1392-1391، در حوزه نوسازي بافت فرسوده محلات شهر تهران، مستند شده است. ماهيت كاربردي اين كتاب و توجه به جزيي ترين اقدامات اجرايي دفاتر در تجارب برگزيده و متنوع، آن را به منبع ارزشمندي براي اقدامات تسهيل گري در نوسازي و توسعه محلات شهري تبديل كرده است.

ايجاد شده توسط : ahmadi_m در 1395/9/23 9:39:12
تعداد بازدید: 432

rating