12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

کتاب برگه دان نوسازی

1393/1/1 320 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

گرد آورنده: دکتر هانیه هودسنی

سال چاپ: 1393

ناشر: موسسه نشر شهر

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران

در راستاي مستندسازي تجارب و اقدامات و توليد دانش در حوزه نوسازي بافت هاي فرسوده و با هدف اصلاح و بهبود روش ها، و ايجاد بسترهاي مناسب براي تصميم گيري، اين سازمان مجموعه اقدامات خود را در 

زمينه برگزاري همايش ها و نشست‌هاي تخصصي، ترجمه كتاب‌هاي تخصصي، حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي و انجام طرح‌هاي پژوهشي كاربردي با موضوعات مرتبط با نوسازي بافت هاي فرسوده، كه در فاصله سال هاي 1384 تا 1392 صورت گرفته است، در مجموعه اي با عنوان "برگه دان نوسازي" تدوين نموده است.

"برگه دان نوسازي" شامل خلاصه‌اي از اقدامات صورت گرفته در زمينه هاي مذكور بوده و مي تواند براي آشنايي با ابعاد گسترده نوسازي شهري و فعاليت هاي آتي قابل تعريف در اين عرصه مورد استناد قرار گيرد.