09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

سلسله نشست های تجارب جهانی نوسازی شهری ؛ «تجارب جهانی نوسازی شهری در لندن»

1393/11/28 538 نشست ها-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

سازمان نوسازی شهر تهران در راستای بهره‌گیری از دانش روز دنیا در حوزه نوسازی و استفاده از دانش صاحب‌نظران و اساتید، در بهمن و اسفند ماه سال جاري اقدام به برگزاری سلسله‌نشست‌هایی با عنوان «تجارب جهانی نوسازی» نمود. که در این نشست‌ها به بررسی تجارب نوسازی شهرهایی هم چون: پاریس، لندن، استانبول و شهرهایی از کشورهای شمال آفریقا پرداخته شد.گزارش پیش رو حاصل موضوعات مطرح شده در دومین نشست با موضوع «تجارب جهانی نوسازی شهری در لندن» است.

جهت دریافت گزارش فایل زیر را دانلود کنید .


لینک دانلود