09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

سلسله نشست های تجارب جهانی نوسازی شهری ؛«نوسازی شهری، سرمایه‌گذاری خصوصی، اعیان‌سازی نمونه‌موردی بیروت»

1394/3/10 619 نشست ها-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

سازمان نوسازی شهر تهران در راستای بهره‌گیری از دانش روز دنیا در حوزه نوسازی و استفاده از دانش صاحب‌نظران و اساتید و در ادامه سلسله‌نشست‌های «تجارب جهانی نوسازی»، اقدام به برگزاری نشست چهارم با عنوان «نوسازی شهری، سرمایه‌گذاری خصوصی، اعیان‌سازی؛ نمونه‌موردی بیروت» نموده است. گزارش پیش رو حاصل موضوعات مطرح‌شده در این نشست می‌باشد.


جهت دریافت گزارش فایل زیر را دانلود کنید .


لینک دانلود