04/19/2019 - جمعه 30 فروردين 1398

میزگرد "راهکارهای تأمین فضای سبز در بافت های فرسوده"

میزگرد راهکارهای تأمین فضای سبز در بافت های فرسوده


 اهميت تأمين سرانه خدمات شهري، به ويژه فضاي سبز در بافت هاي فرسوده، و نقش مجموعه شهرداري و سازمان نوسازي در اين خصوص و همچنين موانع و تنگناهاي ناشي از شرايط بافت، تبيين الزامات و ساز و كارهاي تحقق اين امر را ضروري مي نمايد. از طرفي نقش فضاي سبز در ارتقاء كيفيت زيست و سطح رضايتمندي ساكنان، تأمين آن را در محلات داراي بافت فرسوده شهر به اقدامي راهبردي در ارتقاء حس تعلق و حضور و مشاركت ساكنان در نوسازي پايدار تبديل مي كند. بر همين اساس و با هدف شناسايي مسائل و موانع پيش روي تأمين فضاي سبز در بافت هاي فرسوده و شناسايي راهكارهاي اجرايي، ميزگرد تخصصي با موضوع "راهكارهاي تأمين فضاي سبز در بافت فرسوده شهر تهران"با حضور مديران محترم شهرداري تهران، صاحب نظران، متخصصان و حرفه مندان اين حوزه برگزار گردید.

جهت دریافت گزارش این میزگرد  فایل زیر را دانلود کنید .


لینک دانلود

ايجاد شده توسط : ahmadi_m در 1395/2/12 9:34:14
تعداد بازدید: 544

rating