04/19/2019 - جمعه 30 فروردين 1398

عدم رعایت بسته تشویقی سال 94 در منطقه 12

جناب آقای محمد رضا میرزایی


با سلام

ضمن تشکر از پیام شما پاسخ مسئول مربوطه به شرح ذیل می باشد.

در این خصوص نیازمند اطلاعات تکمیلی هستیم.به عنوان مثال مشخصات ملک دائم از مکان قرار گیری ،عرض معبر،ساخت ملک،پیشنهاد  می گردد.با مراجعه حضوری به نزدیک ترین دفتر خدمات نوسازی و یا مراجعه به سازمان نوسازی اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند.

rating