04/19/2019 - جمعه 30 فروردين 1398

نوسازی بافت فرسوده

جناب آقای یوسف


با سلام

با احترام ضمن تشکر از پیام شما پاسخ مسئول مربوطه به شرح ذیل  می باشد

بسته تشویقی در تاریخ 27/12/93 از سوی معاون محترم شهرسازی و معماری شهر تهران به شهرداری های کلیه مناطق ابلاغ شده است و شهرداران مناطق مسئول اجرای این بسته  می باشند

rating