04/19/2019 - جمعه 30 فروردين 1398

تجمیع بافت فرسوده

مهدی جعفریان


با سلام

احداث بنا در کوچه 6 متری بر اساس آخرین مصوبات و طرح تفصیلی شهر تهران  تا سقف 4 طبقه مجاز است که این امر منوط به ویژگی های خاص تجمیع،کوچه  و طبقه بندی ملک است.از این رو مالک محترم می تواند جهت اگاهی از شرایط ملک خود به نزدیک ترین دفتر خدمات نوسازی در محله به ادرس مهرآباد جنوبی،انتهای خیابان شمشمیری پلاک 343 واحد 3 تلفن:66398932 مراجعه نماید.

rating