04/19/2019 - جمعه 30 فروردين 1398

اخذ پروانه نوسازی با 100 درصد سطح اشغال

جناب آقای علی


با سلام،

با احترام به اطلاع می رساند سطح اشغال 100 درصد در پروانه می بایست در شورای معماری معاونت شهر سازی و معماری منطقه 12 بررسی و در صورت لزوم اعطاء گردد. در صورت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید از خدمات رایگان دفتر خدمات نوسازی محله هرندی به شماره 55583486 استفاده نمایید.

rating