11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

سی و ششمین شماره ماهنامه تازه های نوسازی منتشر شد

1398/7/29 302 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی از انتشار شماره جدید ماهنامه تازه های نوسازی خبرد داد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی با تاکید بر اهمیت بازآفرینی عرصه‌های ناکارآمد و رها شده به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه درون‌زای شهرها، افزود شن چاله ها یکی از انواع عرصه های ناکارآمد بوده و اثرات نامطلوبی برای محیط پیرامون خود و شهر دارند.
علی خانی اظهار داشت: از آن‌جا که سازمان نوسازی شهر تهران بازآفرینی عرصه‌های ناکارآمد و رهاشده کلان‌شهر تهران را در دستورکار دارد، این شماره از تازه های نوسازی به معرفی رویکردهای نظری و تجارب مرتبط با"احیاء شن چاله ها" در مناطق شهری پرداخته است؛ رویکردها و تجاربی که می تواند ما را در بازآفرینی شن چاله های واقع در منطقه 18 شهر تهران یاری نماید.