09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

رئيس كميته هماهنگي و برنامه‌ريزي ستاد بازآفريني شهري پايدار كلان شهر تهران منصوب شد

1398/6/9 49 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

شهردار تهران طی حکمی مظاهریان را به عنوان رئيس كميته هماهنگي و برنامه‌ريزي ستاد بازآفريني شهري پايدار كلان شهر تهران منصوب کرد.

در حکم حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران آمده است:
به منظور ایجاد هماهنگی مدیریت و بسیج منابع و امکانات با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در حوزه مدیریت شهری، نهادهای مرتبط با امر احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و نظر به تجارب و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم و با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلان شهر تهران» منصوب می‌شوید.

شایسته است ضمن هماهنگی کامل با دبیر ستاد و همکاری و تعامل با سازمان نوسازی در راستای انجام وظایف کمیته مذکور، جهت تلفیق منابع و امکانات کلیه واحدهای تابعه و انجام هماهنگی های درون سازمانی و کنترل عملکرد آنها، همه توان و تلاش خود را بکار گیرید. بدیهی است همه معاونت‌ها، ادارات کل، سازمان‌ها و شرکت‌ها و شهرداران مناطق همکاری لازم را با آن کمیته به عمل خواهند آورد.