12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

آغاز پروژه بهسازی و مرمت جداره بازارچه نائب السلطنه

1398/4/26 752 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

جلسه هم اندیشی در خصوص اقدامات بهسازی و مرمت جداره بازارچه نائب السلطنه به همت دفتر توسعه محله سیروس برگزار شد.

دفتر توسعه محله سیروس با برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص بهسازی و مرمت جداره بازارچه نایب السلطنه با حضور کسبه محل، نمایندگان شهرداری ناحیه و اداره زیباسازی شهرداری منطقه ۱۲ و سازمان نوسازی، تسهیل گری این پروژه را آغاز کرد. 

در این جلسه که در مسجد لواسانی در محله سیروس برگزار شد، مدیر دفتر توسعه محله سیروس به ارائه توضیحاتی در خصوص طرح بهسازی تهیه شده، نکات و الزامات اجرایی آن پرداخت و کسبه محل نیز دیدگاه و انتظارات خود از اجرای این پروژه را بیان کردند.