12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

آغاز عملیات اجرایی پاتوق احمدوند در محله اتابک

1398/4/23 993 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

معاون نوسازی و توسعه محلی سازمان نوسازی شهر تهران از آغاز عملیات اجرایی پاتوق محله احمدوند در محله اتابک واقع در منطقه 15 خبر داد.

میترا کریمی با اشاره به این که در محله اتابک، به دلیل وجود مکان های بی دفاع و نا امن، به ویژه اراضی که هم جوار خانه های مسکونی هستند، مشکلاتی برای شهروندان به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: این مشکلات به معضلی جدی برای ساکنان محله تبدیل شده اند. 

کریمی عنوان کرد: این معضل به دو شکل آزاردهنده شده است؛ به لحاظ سیمای ظاهری و آلودگی بصری به وجود آمده توسط خود این مکان ها و به دلیل پاتوق شدن آنها به وسیله معتادان و اراذل و اوباش. 

معاون نوسازی و توسعه محلی سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که ساماندهی اینگونه مکان ها با عنوان "اجراء طرح پاتوق محله" در انتهای کوچه احمدوند در تقاطع با کوچه شهید درستی یکی از موضوعات مهم کالبد و ساختار اجتماعی فیزیکی محله اتابک محسوب می شود، از آغاز عملیات اجرایی این طرح خبر داد.

به گفته کریمی، کاهش حس تعلق به محله اتابک و در نتیجه مهاجرت ساکنین بومی به سایر محله ها، نا امنی به دلیل نبود تجمع های خاص، تاثیرات منفی اقتصادی بر قیمت املاک، نبود فضای مناسب جهت گردهمایی و برگزاری مراسم های محله، بایر بودن سایت پیشنهادی و تبدیل آن به مکان بی دفاع، امکانات ورزشی بسیار محدود محله و  سطح توانمندی اقتصادی پایین ساکنان از جمله مشکلاتی است که به دلیل عدم وجود این پاتوق های محلی اتفاق افتاده است.