12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398

پانزدهمین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران برگزار شد

1398/4/23 1026 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image
پانزدهمین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در روز شنبه 22 تیر ماه در استانداری تهران برگزار شد. در این جلسه، بر استفاده از ظرفیت ها و منابع دستگاه های عضو کمیته در راستای پیشبرد برنامه اقدام مشترک تاکید شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، حاجی علی اکبری در این جلسه ضمن مرور مصوبات جلسه پیشین کمیته خدمات و زیرساخت به تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی و لزوم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و شهرداری ها در جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی اشاره کرد که  بر آن  اساس چنانچه شهرداری ها 30 % از هزینه های تامین خدمات در این بافت ها و دستگاه های دولتی ذیمدخل نیز 70% هزینه های مربوطه را تامین خواهند نمود.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران افزود: در این راستا دو حرکت به موازات هم انجام شد. ابتدا از کلیه دستگاه ها خواسته شد که برنامه های خود را جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی در محدوده های هدف  جمع بندی و جهت تصویب در کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ارائه نمایند که بنا به تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شهردار محترم تهران و رئیس ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران مصوبات کمیته مذکور به منزله مصوبه ستاد تهران تلقی و لازم الاجرا خواهد بود. از سوی دیگر مقرر گردید منابعی از محل تبصره 18 قانون بودجه کل کشور از طریق وزارت راه و شهرسازی به این محدوده ها تخصیص یابد که براساس توافق صورت گرفته با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران، 18 محله طبق اولویت های موجود به عنوان محلات گام نخست تعیین شدند.   

در ادامه فرهادی فرماندار تهران نیز به اهمیت نوسازی بافت های فرسوده و لزوم برخورد فعالانه کلیه دستگاه های دولتی و شهرداری تاکید کرد و یادآور شد که تا زمانیکه نوسازی بافت های فرسوده در اولویت اقدامات دستگاه های ذیمدخل قرار نگیرد، شاهد اقدامات موثری در این خصوص نخواهیم بود.

تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و رئیس کمیته خدمات و زیرساخت ستاد شهر تهران  نیز خاطرنشان کرد: از کلیه دستگاه هایی که در این کمیته حضور دارند انتظار می رود در تحقق برنامه اقدام مشترک در محلات هدف بازآفرینی شهر تهران وظایف خود را به نحو مطلوب انجام داده و از تمام ظرفیت های موجود در جهت پیشبرد برنامه ها و رفع موانع بهره ببرند.

 سپس با توجه به دستور جلسه گزارشاتی درخصوص برنامه اقدام مشترک محلات هدف بازآفرینی شهر تهران، معرفی اراضی دولتی جهت تامین مسکن معوض و خدمات مورد نیاز در محلات هدف، و جابجایی تیرهای برق معارض در این محلات ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز مقرر گردید کلیه دستگاه ها برنامه ها و  اقدامات خود را در راستای تحقق برنامه اقدام مشترک تهیه و در جلسات بعدی کمیته مصوب نمایند و ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه،  از کلیه ردیف های اعتباری موجود در راستای پیشبرد برنامه ها استفاده نمایند.