11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

تقویت سرزندگی و شور و نشاط در بافت فرسوده محلات ناحیه 1منطقه 13

1398/4/15 1189 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

جشن چهارشنبه های نشاط با هدف تقویت سرزندگی و شور و نشاط در بافت فرسوده محلات منطقه 13 برگزار شد.

پیرو برگزاری نخستین جلسه هماهنگی ستاد بازآفرینی منطقه 13 و به منظور تقویت سرزندگی و شور و نشاط در بافت فرسوده محلات ناحیه 1، برگزاری جشن با عنوان چهارشنبه های نشاط در پاتوق های محلی که در سالهای گذشته به همت سازمان نوسازی شهر تهران و شهرداری منطقه 13 و دفتر توسعه محله ای صفا، شهید اسدی، زاهد گیلانی و دهقان ایجاد شده بود در سرلوحه کاری معاونت اجتماعی این منطقه قرار گرفت.
بر این مبنا تاکنون دو برنامه در چهارشنبه های تیرماه 98 در پاتوق شهید علیخانی در محله شهید اسدی و پاتوق قنات در محله صفا برگزار شده که با استقبال و همراهی ساکنین این محلات توام بوده است. این برنامه ها که با همکاری سرای محلات، اداره اجتماعی ناحیه 1 و دفتر توسعه محلی برگزار میشود در هفته های آتی نیز در محله زاهد گیلانی و مجدد در محلات صفا و شهید اسدی تا پایان شهریور ماه برقرار است تا بتوان از این طریق روح و نشاط و سرزندگی در پاتوق های محلی ایجاد و خدمتی به شهروندان ساکن این محلات ارائه نمود.