04/26/2019 - جمعه 6 ارديبهشت 1398

بازدید وزیر راه و شهرسازی از نمایشگاه آثار راه یافته به مسابقه بازآفرینی محور شهری"طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز"

1397/10/15 117 اخبار اختصاصی سازمان rating
image
وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونین، شهردار تهران و مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از نمایشگاه آثار مسابقه بازآفرینی محور شهری"طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز" بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، نمایشگاهی از آثار راه یافته به مسابقه بازآفرینی محور شهری" طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز" به همت سازمان نوسازی شهر تهران در محل وزارت راه و شهرسازی برپا شد.
وزیر راه و شهرسازی در بازدید از نمایشگاه آثار مسابقه بازآفرینی محور شهری"طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز" اظهارکرد: اصل نگاه و توجه در برنامه بازآفرینی شهری زندگی است و ما باید سیاست ها، تصمیمات و اقداماتی را اتخاذ کنیم که صرفا در راستای بهبود و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان است.
وی ادامه داد: متاسفانه متاثر از غفلت هایی که در گذشته داشته ایم، سطح زندگی شهری و شهرنشینی تنزل پیدا کرده و ما را با آسیب های گوناگونی که به صورت بسیار مخرب و با سرعت زیاد آسایش جامعه را سلب می کند، مواجه کرده است.
اسلامی با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری در ابتدا به دنبال باززنده سازی شهری است، گفت: شهرهای ما و بافت های تاریخی صندوق خاطرات مردم است و ما گذاشته ایم این مکان ها دچار فرسودگی شوند تا جایی که مردم این بافت های مسکونی را ترک کنند.
وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: باید با سیاست های دقیق و درست در برنامه بازآفرینی شهری، باززنده سازی شهری را انجام دهیم و فعالیت هایی که موجب می شود مردم به صورت همگن در کنار یکدیگر فعالیت و زندگی کنند را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم.
وی ادامه داد: طرحی که امروز در دستور کار قرار دارد و بازآفرینی یک محور شهری است، هم به محور حمل و نقل و هم موضوع شهرسازی ریل پایه که در وزارت راه و شهرسازی دنبال می کنیم، گره خورده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح سیستم حمل و نقل عمومی را با زندگی شاد و روانی که در شهر وجود دارد، ترکیب می کند و مزاحمت بزرگی که وجود ریل و مخاطراتش در زندگی شهروندان به وجود آورده را از بین می برد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم محیط دلپذیری که به مردم رفاه و نشاط می دهد و در بهبود کیفیت زندگی آنها تاثیر گذار است، ایجاد کنیم.
اسلامی گفت: این اقدام که با پیشتازی و همت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مشارکت وزارت راه و شهرسازی و نقش موثر و محوری شهرداری تهران انجام شده است، می تواند الگویی برای بازآفرینی حوزه های شهری و شهرنشینی باشد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این تعامل نشان دهنده این است که مسئولان به فکر مردم هستند و برای آنها تصمیمات خردمندانه می گیرند.