10/20/2019 - يكشنبه 28 مهر 1398

برگزاری دومین جلسه کمیته ایمنی با موضوع بررسی موارد ایمنی مجتمع امام رضا(ع)

1397/10/1 176 معاونت فنی rating
image
راهکارهای رفع مشکلات ایمنی مجتمع امام رضا(ع) در جلسه ای با حضور مدیران آتش نشانی و معاونت شهرسازی منطقه 15 و سازمان نوسازی بررسی شد.

پیرو برگزاری کمیته ایمنی مجتمع مسکونی امام رضا(ع) در شهرداری منطقه 15 ، جلسه ای در محل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص راهکار افزایش ایمنی مجتمع امام رضا برگزار و پس از بحث و بررسی تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

 

 

.