09/15/2019 - يكشنبه 24 شهريور 1398

دوره آموزشی آشنایی با صورتهای مالی شرکتها برگزار شد

1397/9/20 190 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image
دوره آموزشی آشنایی با صورتهای مالی شرکت ها ویژه کارشناسان معاونت مالی و اقتصاد شهری سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

با عنایت به لزوم و ضرورت آشنایی کارشناسان معاونت مالی و اقتصاد شهری سازمان نوسازی  با صورتهای مالی شرکت ها؛ دوره آموزشی با هدف آشنایی صورت های مالی، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، درک و تحلیل صورت سود و زیان، درک و تحلیل ترازنامه و ... به همت اداره منابع انسانی و پشتیبانی و با حضور محمود نیکزادی به عنوان مدرس این دوره در محل سازمان برگزار شد.