04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

جلسه هم اندیشی و هماهنگی برنامه توسعه محلات با حضور مدیران دفاتر توسعه محله ای برگزار شد

1397/9/10 201 اخبار اختصاصی سازمان rating
image
سومین جلسه هم اندیشی و هماهنگی برنامه توسعه محلات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، سومین جلسه هم اندیشی و هماهنگی برنامه توسعه محلات با حضور میترا کریمی، معاون نوسازی و توسعه محلی سازمان، علیرضا فرمهینی فراهانی، مشاور مدیرعامل و مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه محله ای در محل سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد.
مشاور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه با بیان این که رویکرد نوسازی بافت های فرسوده از نوسازی مسکن محور به سمت نوسازی از طریق برنامه‌ریزی مشارکتی با همه دخیلان با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و حکمروایی در محله تغییر کرده است، تأکید کرد: دستیابی و حصول به برخورداری، امنیت و پایداری محیطی، نهادسازی جدید و دربرگیری از جمله اصول و ارزش های توسعه محله ای است که امید می رود با تدوین برنامه توسعه محلات محقق شود.
فراهانی ضمن مرور مباحث طرح شده در جلسات پیشین، گزارش جامعی در خصوص چگونگی تدوین برنامه توسعه محلات با تمرکز بر نحوه تکمیل تحلیل دارایی ها، نهادها و اعتماد در محلات ارائه کرد و به پرسش ها و ابهامات مدیران دفاتر توسعه محله ای در این زمینه پاسخ داد.
در این جلسه توضیحات جامعی در خصوص بخش های مختلف سامانه"پیشخوان توسعه محلات" و نحوه ورود اطلاعات در این سامانه که می بایست از سوی دفاتر توسعه محله ای صورت پذیرد، ارائه شد.
گفتنی است سامانه "پیشخوان توسعه محلات"، امکان رصد آنلاین وضعیت محلات در هر یک از ابعاد و معیارهایی که در اسناد توسعه محله از سوی دفاتر توسعه محله ای به عنوان شاخصی برای میزان توسعه یافتگی تدوین می شوند را فراهم خواهد کرد.
لازم به توضیح است برنامه توسعه محله تا پایان سال جاری در 150 محله تحت پوشش دفاتر توسعه محله ای بصورت پایلوت اجرا خواهد شد.