04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

بازنگری برنامه توسعه محله هرندی با حضور عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران

1397/8/27 213 اخبار اختصاصی سازمان rating
image
در جلسه ای که با حضور عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی و مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد، برنامه توسعه محله هرندی واقع در منطقه 12 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، رئیس کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش ارائه شده از سوی مدیر دفتر توسعه محله ای محله هرندی در خصوص وضعیت کنونی این محله و برنامه ها و اقدامات تدوین شده از سوی دفتر، با بیان این که هر محله، آسیب ها، مسائل و مشکلات خاص خود را دارد، بر ضرورت برگزاری جلسه مشترک با حضور تمامی ذی نفعان محله هرندی تأکید کرد.
نژاد بهرام با اشاره به این که دفتر توسعه محله ای، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان های مردم نهاد و اهالی محله مانند حلقه هایی هستند که در کنار یکدیگر برای ارتقاء کیفیت زندگی در محله هرندی فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که این فعالیت ها بصورت مستقل و مجزا صورت گیرد، اقدام کارآمدی انجام نخواهد شد و در بعضی موارد به دلیل عدم شناخت کامل مأموریت های هر دستگاه، تعارض نیز به وجود خواهد آمد.
نژاد بهرام بر ضرورت توجه به مسائل، ملاحظات، نگرانی ها و منافع کلیه ذی نفعان در محله و استفاده از ظرفیت های آنها تأکید کرد.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران متذکر شد: بیشترین اقدامی که شهرداری تهران بطور کل و سازمان نوسازی شهر تهران بطور خاص می تواند برای توسعه و نوسازی محله هرندی انجام دهد، ارائه خدمات تسهیل گری است؛ اما مسائل و مشکلات این محله صرفاً با انجام اقدامات تسهیل گری و اجتماعی حل نخواهد شد و به رویکردهای دیگری همچون رویکردهای اقتصادی و فرهنگی نیز احتیاج داریم.
رئیس کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: اهالی محل، کانون های باثباتی هستند که بصورت شبانه روزی در محل زندگی می کنند، لذا توجه به منافع و ارائه تسهیلات به آنها، می بایست در اولویت نخست اقدامات قرار گیرد.
افزایش ایمنی و امنیت اجتماعی، تسهیل و فراهم ساختن زمینه های نظارت، توجه به موضوعات آموزش و اشتغال، وجود انبارها و کارگاه های غیر رسمی در محله و ضرورت تجهیز آنها به ابزارهای اطفاء حریق، بازنگری مجدد پهنه اقتصادی، استفاده از ظرفیت ذی نفعان و .... از مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.