04/26/2019 - جمعه 6 ارديبهشت 1398

انجام طرح پژوهشی"نحوه استقرار مديريت يكپارچه نوسازي و بازآفريني شهري در مجموعه مديريت شهري تهران"

1397/4/13 389 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image

علی خانی از انجام طرح پژوهشی"نحوه استقرار مديريت يكپارچه نوسازي و بازآفريني شهري در مجموعه مديريت شهري تهران" با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و دانشگاه هنر خبر داد.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران، با اعلام این خبر تصریح کرد: ابعاد مختلف و پيچيده نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري در كنار وسعت زياد و جمعيت قابل توجه مستقر در آن ها و اضطرار حاكم بر برون رفت از وضعيت فعلي و تسريع در كاهش آسيب‌پذيري بافت‌هاي مذكور در مقابل تهديدهاي مختلف و به‌ خصوص زلزله، حضور و مشاركت مؤثر همه نقش آفرينان اين عرصه را در فرآيند مربوطه ضروري مي نمايد. 
علی خانی با بیان این که بر مبنای تجربه سال‌هاي گذشته فقدان مديريت يكپارچه و هماهنگ و ساز وكار‌هاي پشتيبان آن در اين حوزه سبب شده ‌است روند نوسازي‌هاي صورت ‌گرفته و كيفيت آن‌ها
 فاصله معني‌داري با اهداف و برنامه‌هاي كلان توسعه ملي و شهري داشته باشند، خاطرنشان کرد: با عنايت به اين موضوع سازمان نوسازي شهر تهران، استقرار مديريت هماهنگ نوسازي و بازآفريني شهري را وجهه همت خود قرار داده و با راه‌اندازي ستاد بازآفريني كلانشهر تهران و ستادهاي هاي بازآفريني مناطق، شرايط نهادي مساعدي براي تحقق مديريت هماهنگ جريان نوسازي در مقياس راهبردي و عملياتي فراهم شده است. 

معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران افزود: در همین راستا اين سازمان با همكاري مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران و دانشگاه هنر اقدام به طرح ریزی طرح پژوهشی" نحوه استقرار مديريت يكپارچه نوسازي و بازآفريني شهري در مجموعه مديريت شهري تهران" کرده است. 

گفتنی است جلسه هم انديشي طرح مذکور با حضور متخصصین و حرفه مندان، اساتید دانشگاه هنر، معاون زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به همراه همکاران آن حوزه و مدیران این سازمان در روز دوشنبه گذشته برگزار شد.