04/20/2019 - شنبه 31 فروردين 1398

بررسی وضعیت نوسازی بافت های فرسوده منطقه 15

1397/4/9 342 اخبار اختصاصی سازمان rating
image

وضعیت نوسازی بافت های فرسوده منطقه 15 در جلسه مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با شهردار منطقه 15 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری در جلسه ای که صبح روز پنج شنبه هفتم تیرماه با حضور شهردار منطقه 15 برگزار شد، در جریان آخرین اقدامات نوسازی صورت گرفته در این منطقه قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن حضور در دفتر خدمات نوسازی منطقه 15 به ارائه رهنمودهای لازم به منظور رفع مشکلات موجود پرداخت و نکاتی را جهت تسریع در پیشبرد سیاست ها و رویکردهای نوسازی مدون شده برای این منطقه متذکر شد.

مشکلات نوسازی در محله های اتابک و مینابی و آخرین وضعیت پروژه های سازمان در این منطقه از جمله مهمترین مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین از یکی از کارگاه های کارآفرینی درمنطقه 15 بازدید کرد.