04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

بررسی راهکارهای احداث پارکینگ های اختصاصی در بافت فرسوده

1397/3/1 236 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

 دومین جلسه كارگروه ويژه احداث پاركينگ هاي اختصاصي با حضور  متقي سرپرست سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران  به میزبانی معاونت نوسازی و توسعه محلی در سالن جلسات سازمان نوسازي شهر تهران بر گزار شد.

این جلسه با هدف تعیین نحوه تعامل و همکاری سازمان نوسازی و سازمان عمرانی مناطق  به عنوان " مجری احداث پارکینگ های اختصاصی در بافت فرسوده" ،جهت تحقق مفاد ردیف اعتباری 203060823بودجه سال 97 شهرداری تهران برگزار شد و تصمیمات و تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.