08/24/2019 - شنبه 2 شهريور 1398

اجرای طرح بهداشت و ساماندهی فرهنگی و بهداشتی در میان افاغنه کن

1397/2/24 320 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image
 طرح ساماندهی فرهنگی و بهداشتی در میان افاغنه کن به همت دفتر خدمات نوسازی محله کن اجرا شد. 

در راستای پیشبرد طرح ساماندهی فرهنگی و بهداشتی در میان افاغنه کن، مرحله دوم برنامه ها، به منظور غربالگری و پیشگیری از بیماری های واگیردار توسط دفتر نوسازی کن و اداره بهداشت شمال غرب تهران اجرا شد.