04/26/2019 - جمعه 6 ارديبهشت 1398

راه اندازی کمیته راهبری تهیه اطلس اجتماعی

1397/2/19 499 اخبار اختصاصی سازمان , معاونت نوسازی و توسعه محلی, ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

چهارمین جلسه کارشناسی تهیه اطلس اجتماعی ویژه محلات دارای بافت فرسوده با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری)، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، دفاتر خدمات نوسازی و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان در محل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه رزقی، رئیس دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران ضمن اشاره به ضرورت تهیه اطلس اجتماعی برای محلات دارای بافت فرسوده، هدف از برگزاری این نشست ها را هم اندیشی و تبادل تجربیات سایر دستگاه های ذی نقش جهت تکمیل طرح عنوان کرد. در ادامه گزارشی از روند تهیه طرح که بصورت پایلوت در محلات جوادیه و سرآسیاب منطقه 14 توسط دفاتر خدمات نوسازی تهیه شده ارائه گردید.

در این جلسه پس از اخذ نقطه نظرات حاضرین و تجارب سایر دستگاهها در اقدامات مشابه موضوع، مقرر گردید کلیه مطالعات صورت گرفته توسط دستگاه های ذیربط (وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ...) در حوزه آسیب ها و سرمایه های اجتماعی درقالب بانک اطلاعاتی تجمیع و برای تکمیل طرح در اختیار کمیته راهبردی متشکل از دبیرخانه ستاد بازآفرینی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و یک نفر خبره دانشگاهی قرار گیرد.

در پایان جلسه نیز مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود که اعضای جلسه از رصدخانه اجتماعی وزارت کشور بازدید نمایند.