04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

برگزاری تور گردشگری کاخ موزه گلستان توسط دفتر خدمات نوسازی بافت فرسوده قیام و کوثر

1397/2/18 206 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image

 تور گردشگری کاخ موزه گلستان توسط دفتر خدمات نوسازی بافت فرسوده قیام و کوثر برگزار شد.

اجرای برنامه تور گردشگری کاخ موزه گلستان به منظور شناخت بافت تاریخی منطقه وافزایش حس تعلق محله، ایجاد سرزندگی بین شهروندان ساکن در بافت های فرسوده توسط دفتر خدمات نوسازی بافت فرسوده محلات قیام و کوثر در تاریخ سه شنبه  18/2/97 با مشارکت شهروندان محلات صورت گرفت.