04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

جشن نیمه شعبان در محله سرآسیاب کن (پاتوق سه چناران) برگزار شد

1397/2/18 314 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image

جشن نیمه شعبان توسط کارشناس اجتماعی و همیاران دفتر نوسازی کن در پاتوق سه چناران اجرا شد.

به منظورافزایش سطح مشارکت مردمی، ایجاد کارگروه های محلی در جهت  ارتقای مشارکت در زیباسازی محله و ایجاد سرزندگی و شادابی در سطح محله، سالانه طرح جشن نیمه شعبان در میادین اصلی شهر و سراهای محله انجام می شود.

حال با توجه به سکونت قابل توجه در بافت فرسوده محله کن، اجرای برنامه‌های حمایتی، مشارکتی و ترویجی آموزشی - فرهنگی ضروری است. در این راستا، جشن نیمه شعبان توسط کارشناس اجتماعی و همیاران دفتر با حضور نجف نژاد شهردار ناحیه دو منطقه پنج  و کارشناسان اجتماعی سازمان نوسازی شهر تهران و شهرداری منطقه پنج و همچنین اهالی محله کن در پاتوق سه چناران اجرا شد که به دستور شهردار ناحیه2 منطقه5 نصب تابلو با نام «پاتوق 3 چناران» در این پاتوق صورت گرفت.