04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

سمینار شبیه ساز زلزله آزما با مشارکت شهروندان بافت فرسوده در محله قیام کوثر

1397/2/8 209 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image

سمینار شبیه ساز زلزله آزما توسط دفتر خدمات نوسازی بافت فرسوده محلات قیام-کوثر ناحیه 5 منطقه 12 برگزار شد.

با توجه به خطرات احتمالی ناشی از زلزله و حساس سازی ساکنین نسبت به مخاطرات طبیعی از جمله زلزله ، دفتر خدمات نوسازی قیام-کوثر با توجه به اجرای برنامه ظرفیت سازی دفتر با مشارکت شهروندان بافت فرسوده و چند تن از سازندگان ، سمینار آموزشی اتاقک شبیه ساز زلزله آزما را در تاریخ سه شنبه 4/2/97  در سوله مدیریت بحران پارک لاله (محل قرار گیری دستگاه)برگزار نمودند.

از جمله مباحث مطرح شده در سمینار آموزشی می توان به آموزش حرفه ای و تمرین مهارت مقابله با زلزله، فرماندهی حادثه( ( ICS، مدیریت برنامه ریزی، مثلث حیاط، تهیه کیف نجات، شبیه سازی زلزله های معروف بم، طبس، کرمانشاه، کوبه، انجام تمرینات حین شبیه ساز زلزله، شبیه سازی امواج PوS اشاره نمود.