04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

تعریف مانیفست جدید در حوزه نوسازی با هماهنگی دولت و شهرداری/ وظیفه خود دیدم از سمت خود کنار روم

1397/1/22 346 اخبار اختصاصی سازمان rating
image
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: در این تغییر و تحول وظیفه خود دیدم، از سمت خود کنار روم تا مدیریت جدید با دست باز فرد مورد نظر خود را منصوب کند .

 به گزارش خبرنگار شهرنوشت، سید رضا میرصادقی در سومین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران در واکنش به استعفای خود با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رویکرد جدید مدیریت شهری با توجه به هماهنگی دولت و شهرداری تهران مانیفست جدیدی در حوزه نوسازی تعریف شد که بخش های عمده ای از بودجه آن قرار بود، در سال جاری توسط دولت و شورا تامین شود.


وی ادامه داد: من با آقایان نجفی و حجت قول همکاری داده بودم و همکاری ما با یکدیگر می توانست این فرایند و برنامه ریزی را تعریف کند.


مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه ریل گذاری های لازم انجام شده و امیدواریم در آینده دوستان براساس آن حرکت کنند، گفت: در این تغییر و تحول وظیفه خود دیدم، از سمت خود کنار روم تا مدیریت جدید با دست باز فرد مورد نظر خود را منصوب کند.