04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

مانور استقبال از بهار در محله کن اجرا شد

1397/1/21 202 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image

مانور استقبال از بهار توسط امور اجتماعی و فرهنگی همیاران دفتر خدمات نوسازی کن و شهرداری ناحیه2 منطقه 5 اجرا شد.

این طرح با حضور همیاران و کارشناس اجتماعی دفتر نوسازی محله کن، شهرداری ناحیه2 منطقه 5 و با هدف رویدادسازی شهری و ایجاد محیطی با نشاط و پاکیزه برای شهروندان بافت فرسوده کن برگزار شد تا شاهد وجود یک خاطره زیبا در ذهن مردم کن  و گردشگران نوروزی باشیم.

در این طرح که از ابتدای خیابان آیت ا.. تهرانی آغاز و تا خیابان سرآسیاب  ادامه داشت گلکاری در فضاهای سبز، پاک‌سازی و تنظیف معابر اصلی، ساماندهی و برداشت خاک و نخاله‌های رها شده در سطح محله و زمین‌های بایر ، شستشوی تابلوها ، مبلمان شهری و المان‌های سطح محله کن انجام گرفت.

از دستاوردهای این عملیات افزایش سطح مشارکت وایجاد کارگروه های محلی  در جهت ارتقای مشارکت در زیباسازی محله، زنده نگه داشتن محله توسط مشارکت های مردمی، بهبود کیفیت مبلمان شهری و ایجاد سرزندگی  و شادابی در سطح محله- اهمیت دادن به بافت های فرسوده و تاریخی می باشد.

در انتها نیز شهردار ناحیه از اقدامات صورت گرفته در این راستا توسط گروه همیاران نوسازی تشکر و قدردانی نمود.