04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

مدرسه سبز، فضایی جایگزین در بافت فرسوده

1396/12/26 485 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image
استفاده از حیاط مدارس در خارج از ساعات آموزشی برای استفاده دانش‌آموزان مدرسه و سایر کودکان محله در دستور کار دفتر ناحیه 5 منطقه 7 قرار دهد.

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آن‌ و بازدهی‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ تا آن‌جا که کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه آن یکی از مباحث اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری تلقی می‌شود.

تراکم بالای محله، وسعت بافت فرسوده و فقدان زمین مناسب جهت ایجاد فضای سبز، دفتر خدمات نوسازی ناحیه 5 منطقه 7 را بر آن داشت تا پیشنهاد استفاده از حیاط مدارس را در خارج از ساعات آموزشی برای استفاده دانش‌آموزان مدرسه و سایر کودکان محله در دستور کار قرار دهد.

از آن‌جا که اجرای این طرح نیازمند تجهیز مدارس به امکانات ورزشی و رفع مشکلات آن است، پس از انجام رایزنی‌های مورد نیاز با اداره آموزش و پرورش و شهرداری منطقه 7، مدرسه شهید شعبانی واقع در محله ارامنه به عنوان نمونه انتخاب گردید و رنگ‌آمیزی حیاط مدرسه مورد توجه قرار گرفت. برای این منظور پس از رنگ‌آمیزی حیاط مدرسه، طرح‌های هندسی بر دیوار مدرسه کشیده شد. این طرح با همکاری دانش‌آموزان مدرسه به انجام رسید که نتایجی همچون افزایش روحیه همکاری و ایجاد احساس تعلق در میان دانش‌آموزان را درپی داشت.