04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

بررسی رویکردهای نوسازی از سال 84 تاکنون با حضور مدیران عامل وقت

1396/12/26 665 اخبار اختصاصی سازمان rating
image

سیاست ها و رویکردهای نوسازی بافت فرسوده با حضور رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی، مدیرعامل فعلی و مدیران عامل اسبق سازمان نوسازی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، در جلسه ای که با حضور محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، مدیرعامل فعلی و مدیران عامل اسبق سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد، رویکردها و سیاست های نوسازی بافت های فرسوده از سال 84 تاکنون مورد بررسی قرار گرفت.

سیدرضا میرصادقی ضمن خوشامدگویی به ارائه توضیحاتی در خصوص رویکرد فعلی نوسازی بافت های فرسوده و طرح مسکن امید پرداخت و خاطرنشان کرد: برآیند ایده های ارائه شده برای اجرایی شدن این طرح مثبت است، اما قطعاً این طرح نیازمند پشتیبانی و حمایت قوای حاکمیتی و دولتی دارد. هر اندازه میزان پشتیبانی کمتر باشد، میزان اثرگذاری طرح نیز کمتر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که محلاتی که بیشترین عقب ماندگی را به لحاظ نوسازی و تأمین سرانه های خدماتی دارند مورد شناسایی قرار گرفته اند، با تأکید بر اهمیت هدفمند سازی مشوق ها، خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی می بایست به مناطق برنامه دهد تا توسعه محلی در مناطق با اولویت بافت های فرسوده هر منطقه محقق گردد.

علیرضا عندلیب، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در سال های 84 الی 87 با بیان این که در حال حاضر با سندرم تهیه طرح مواجه هستیم و مدام به ارائه طرح ها، برنامه ها و ایده های جدید می پردازیم، خاطرنشان کرد:  به نظرم هیچ نکته ناگفته ای در بحث های نوسازی در طول 10-12 سال اخیر باقی نمانده است.

عندلیب یادآور شد: اصالت نوسازی تا قبل از سال 84 به توسعه راه و بزرگراه محدود بود و موضوع نوسازی شهری و به ویژه نوسازی بافت های فرسوده در دستور کار قرار نمی گرفت.

مدیرعامل اسبق سازمان نوسازی شهر تهران، با بیان این که واژه ای تحت عنوان "طرح نوسازی محله" برای اولین بار در  سال 84 ارائه شد، تصریح کرد: معتقد بودیم طرح نوسازی می بایست برای محله ارائه شود چرا که این محله است که اصالت دارد و نه راه و بزرگراه !

عندلیب ضمن اشاره به اجرای پروژه طرح نوسازی محله خوب بخت در منطقه 15 و راه اندازی دفتر ی جهت ارائه خدمات تسهیلگری و نوسازی در محله مذکور در دوران مدیریت خود در سازمان نوسازی، خاطرنشان کرد: در مدیریت های بعد ایده و طرح نوسازی تکمیل شد به نحوی که مدیران عامل بعدی در سازمان به اجرای پروژه های بزرگ مقیاس در همان محله، توسعه دفاتر و فعال کردن سایر ذی نقشان نوسازی برای ورود به بافت های فرسوده پرداختند.

وی انتشار 10جلد دفترچه تحت عنوان "دفاتر نوسازی" را گنجینه ای ارزشمند در حوزه نوسازی دانست و عنوان کرد: هیچ یک از مدیران عامل سازمان نوسازی به دنبال تعریف مسیر جدید و تغییر ایده های نوسازی نبودند، بلکه راه مدیران پیشین را ادامه دادند و تکمیل کردند چرا که مطالعات گسترده ای در خصوص تمامی نکات در حوزه نوسازی انجام شده بود.

فریدون درویش زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در سال های 87 الی 90 نیز با بیان این که تهران با تحقق 40% نوسازی در بافت های فرسوده پیشتاز است، گفت: با اهداف و برنامه ای که تعریف شده  هنوز 60% عقب ماندگی در این حوزه  وجود دارد اما در مقایسه با کل کشور تهران جزء پیشتازان بوده و این امر حاکی از نقش محوری سازمان نوسازی شهر تهران و دغدغه مندی شهرداران وقت دارد.

درویش زاده با بیان این که در هر دو قانون ساماندهی مسکن و قانون احیاء نوسازی بافت های فرسوده، تجربیات سازمان نوسازی شهر تهران نقش داشته است، اظهار داشت: تأسیس دفاتر خدمات نوسازی به استناد ماده 4 قانون احیاء و نوسازی مبنی بر امکان تفویض بخشی از اختیارات شهرداری و عمران بهسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، تجربه موفقی از منظر رویکرد اجتماعی و محله محور به نوسازی بافت های فرسوده است.

مدیرعامل اسبق سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد: اینکه هم اکنون موضوع نوسازی برای دولت تبدیل به یک دغدغه شده است، مسئله بسیار مهم و فرصت بزرگی برای کشور است اما ضروری است با مرور تجربیات نوسازی در گذشته سعی کنیم به بیراهه نرویم.

درویش زاده با اشاره به  ضرورت مطالعه و بررسی کامل اسناد ملی در حوزه نوسازی بر اهمیت نوسازی مردمی تأکید کرد.

علیرضا جعفری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در سال های 90 الی 92 با بیان اینکه در زمان مدیریت وی در سازمان نوسازی، خیلی ها انتظار داشتند شرکت های نوسازان بصورت کامل حذف شوند، تصریح کرد: با بازمهندسی رویکردهای گذشته این شرکت ها تبدیل به دفاتر تسهیل گری شدند چرا که معتقد هستیم مقدمه توسعه کالبدی در بافت های فرسوده، توسعه اجتماعی است و چنانچه این نگاه جا بیفتد می توان گام بزرگی را در  این حوزه برداشت.

جعفری با بیان این که نمی توان برای نوسازی تمامی بافت های فرسوده در شهر تهران نسخه ای واحد پیچید، تأکید کرد:  اگر می خواهیم برای بافت های فرسوده برنامه ریزی کنیم می بایست محله محور عمل کنیم.

وی بر ضرورت تخصیص ردیف بودجه ای برای نفوذپذیر کردن بافت های فرسوده از سوی شورای شهر تأکید کرد و گفت: هدفمند سازی بودجه به منظور تأمین استانداردهای فضاهای شهری بسیار راهگشا خواهد بود و شهرداران مناطق با در نظر گرفتن اولویت بافت های فرسوده اقدام به ایجاد محرک های توسعه و احداث فضای سبز، زیرساخت های فرهنگی، ورزشی، خدماتی، درمانی و غیره در مناطق خواهند کرد.  

جعفری با تأکید بر اهمیت تحقق جریان نوسازی مردمی،اظهار داشت: نقش سازمان های توسعه گر در حوزه نوسازی حائز اهمیت است و دفاتر خدمات نوسازی می توانند تبدیل به سازمان های توسعه گر نوسازی شوند.

عباداله فتح اللهی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در سال های 92 الی 96 نیز در این جلسه از سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان سازمانی منحصر به فرد نام برد و خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی شهر تهران، اتاق فکری است که گنجینه فکری اندیشمندان، اساتید دانشگاهی و صاحبنظران شناخته شده در حوزه نوسازی را در دل خود جای داده است.

فتح اللهی با بیان این که در زمان مدیریت وی در سازمان نوسازی، خلاء مدیریت هماهنگ و عدم وجود نگاه منسجم و یکپارچه میان سازمان، شهرداری، دولت و مجلس کاملاً مشهود بود، بر تلاش برای رضایت دولت مبنی بر عضویت شهرداری تهران در ستاد ملی بازآفرینی و در پی آن تشکیل ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با ریاست شهردار تهران به منظور بسیج کلیه ظرفیت ها و حضور دستگاه های متولی در حوزه نوسازی اشاره کرد.

مدیرعامل اسبق سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اختیارات گسترده مناطق و وجود پتانسیل های اجتماعی در مناطق از جمله سرای محلات و ...، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مذکور در فرآیندهای نوسازی تأکید کرد.

وی با بیان این که پس از انجام اقدامات نوسازی، تراکم جمعیتی محله 2.5 برابر افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: ضروری است زیرساخت ها همزمان و متناسب با جهش توسعه مسکن در محلات بافت های فرسوده ارتقاء پیدا کنند.

فتح اللهی یادآور شد: رسالت و مأموریت سازمان نوسازی شهر تهران به تصویب شورای اسلامی شهر تهران ایفای نقش مدیریت هماهنگ نوسازی در بافت های فرسوده است و چنانچه از این نقش خارج شود به یک سازمان مجری تبدیل خواهد شد.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه نکات و پیشنهادات لازم را جهت پیشبرد هر چه بهتر فرآیندهای نوسازی متذکر شد.