04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

تفکیک زباله های خانگی توسط دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه واقع در محله بهشتی

1396/12/22 242 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image
دفتر خدمات نوسازی جنوب منطقه 20 به منظور ترویج فرهنگ بازیافت مواد و جدا سازی پسماندها, برنامه "تفکیک زباله های خانگی" را در مدرسه دخترانه حضرت رقیه محله بهشتی به منظور استقبال از بهار برگزار کرد.

روز یکشنبه 20 اسفند ماه با حضور کارشناس اجتماعی دفترخدمات نوسازی جنوب منطقه 20 و کارشناس آموزش های شهروندی سرای محله بهشتی در مدرسه مذکور اهمیت تفکیک پسماندهای خشک و تر برای دانش آموزان توسط کارشناس مربوطه توضیح داده شد و پس از آن دانش آموزان زباله های تفکیکی خود را به غرفه بازیافت محله بهشتی تحویل دادند.

هدف از این امر ایجاد مشارکت در دانش آموزان در گروه خانواده و اجتماع محلی و همچنین آشنایی با تفکیک زباله و اهمیت آن بوده است.