04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

شورای کارشناسان اجتماعی دفاتر مناطق 11و 12 برگزار شد

1396/12/14 209 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image
جلسه شورای کارشناسان اجتماعی دفاتر مناطق 11و 12 با حضور مدیر اداره اجتماعی نوسازی مردمی و راهبر اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای جلسه برنامه اقدامات دفاتر مناطق 11 و 12 در حوزه اجتماعی و فرهنگی در سال 97 تشریح شد، در ادامه نیز کارشناسان دو منطقه به ارائه گزارش از عملکرد ظرفیت سازی سال96 ، آسیب ها، موانع ،مشکلات محله و همچنین راهکارها و برنامه های مشترکی که در  بین مناطق  قابل اجرا می باشد اشاره نمودند.

از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث در این جلسه می توان به ضرورت اجرای طرح های گردشگری با توجه به کثرت بناهای تاریخی در منطقه 12  اشاره کرد.

همچنین شناسایی آسیب های اجتماعی،ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری و برگزاری نمایشگاه عکس با موضوعات معضلات و آسیب های بافت فرسوده ، ثبت خاطرات شفاهی از طریق ایجاد کارگروه سالمندان ساکن در منطقه 11، و تشکیل کارگروه مدیریت بحران، شناسایی آسیب های اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و برگزاری نمایشگاه عکس با موضوعات معضلات و آسیب های بافت فرسوده در منطقه 12 از جمله اقدامات در این دو منطقه برشمرده شد.