04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

اجرای طرح بهداشت و ساماندهی فرهنگی و بهداشتی در میان افاغنه کن

1396/12/8 155 معاونت نوسازی و توسعه محلی, اخبار اجتماعی(اداره اجتماعی و نوسازی مردمی) rating
image
طرح بهداشت توسط دفتر خدمات نوسازی کن و اداره بهداشت شمال غرب تهران اجرا شد.

با توجه به سکونت قابل توجه افاغنه در سطح محله کن و تبعات سوء امنیتی و بهداشتی آن بر روی ساکنین محله، ضروری می نمود برنامه ای جامع و منسجم نسبت به ساماندهی این گروه صورت گیرد؛ به‌ویژه ساماندهی زاغه‌ها و آلونک‌ها، نظارت بر فعالیت‌ها و کسب‌وکار آن‌ها، اقدامات تأمینی و اجرای برنامه‌های بهداشتی و درمانی به‌منظور غربال‌گری و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار، اجرای برنامه‌های حمایتی و ترویجی آموزشی - فرهنگی و مواردی از این دست که موجب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و سلب آسایش و امنیت روانی و سلامتی ساکنین پیرامون شده‌است.
از این رو
طرح بهداشت در راستای رفع این معضلات توسط دفتر نوسازی کن و اداره بهداشت شمال غرب تهران اجرا شد.