04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

نشست تخصصی «بررسی رویکردهای توسعه گری و نوسازی مسکن در بافت های ناکارآمد شهری»

1396/12/8 367 اخبار اختصاصی سازمان rating
image

نشست تخصصی «بررسی رویکردهای توسعه گری و نوسازی مسکن در بافت های ناکارآمد شهری» توسط کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، معاونت شهرسازی شهرداری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات نوسازی برگزار می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، محورهای اصلی سخنرانان حول موضوع نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر موضوع نوسازی مسکن می باشد. این مبحث از زوایای مختلف نظیر حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری و مدیریت شهری مورد بررسی و در پنل پایانی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش دکتر زهرا نژاد ابراهیم، مهدی حجت، سید رضا میرصادقی، کاوه علی اکبری، مجید ابراهیم پور و کمال اطهاری از سخنرانان این نشست تخصصی می باشند و پیرامون مدل بهبود و توسعه بافت های ناکارآمد، ضرورت ها و الزامات نوسازی بافت های ناکارآمد شهری، رویکرد و برنامه های سازمان نوسازی در خصوص الگوی مداخله در بافت های ناکارآمد، ارزیابی مسائل حقوقی و اثرات کالبدی رویکرد توسعه گری و انبوه سازی در بافت های ناکارآمد، ارزیابی اثرات اجتماعی نوسازی های گسترده حوزه مسکن در بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی اقتصادی و نهادی الگوهای نوسازی شهری به ایراد سخنرانی  خواهند پرداخت.

این نشست در روز چهارشنبه 9 اسفند ساعت 14-17 در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد و حضور برای عموم آزاد و رایگان است.