05/24/2019 - جمعه 3 خرداد 1398

بیست و ششمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

1396/11/9 289 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی rating
image
معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی از انتشار بیست و ششمین شماره تازه های نوسازی خبر داد.

 

خانی با اشاره به ضرورت و اهميت آشنايي با انديشه ها، رويكردها و فعاليت هاي روز كشورهاي مختلف در حوزه نوسازي شهري در فرآيند دانش افزايي كنشگران اين حوزه، خاطر نشان کرد: جمع آوري، ترجمه و انتشار بخشي از تجارب و آموزه هاي جديد، در قالب خبرنامه"تازه هاي نوسازي"در دستور کار این معاونت قرارگرفته و بر این اساس بیست و ششمین شماره از این نشریه مشتمل بر مطالب ذیل، به همت اداره پژوهش و توسعه منتشر شده است.   - نهاد: گروه شهر شاد
   - رويداد: برگزاري كارگاه، ارائه مشاوره، سخنراني، نشست و راه اندازي تجارب شهري
   -
 پروژه: پروژه هاي انجام شده توسط گروه شهر شاد
   - نشر: انتشارات مجموعه شهر شاد