05/24/2019 - جمعه 3 خرداد 1398

سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهر‌ها با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست" برگزار شد.

1396/11/4 316 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی rating
image
پانل تخصصی"بافت‌های فرسوده  و ناکارآمد شهری؛ چالش ها و راهکارها" در سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهر‌ها با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست"  در تالار علامه امینی دانشگاه تهران دوم بهمن‌ماه 1396 برگزار شد.

این پانل تخصصی  با حضور مهندس علی خانی معاون هماهنگی و برنامه‌ ریزی سازمان نوسازی شهر تهران، دکتر روستا عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، مهندس عبدالملکی،  مهندس طالب زاده نماینده شهردار منطقه 12 شهر تهران برگزار شد.

 معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی در این پانل به تشریح برنامه ها و اقدامات سال 1397 سازمان نوسازی شهر تهران در حوزه بافت های فرسوده شهر تهران پرداخت .