04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

بازدید مدیرعامل سازمان نوسازی از بافت های فرسوده و ناپایدار تهران در اجرای طرح شهردار شب

1396/11/1 381 اخبار اختصاصی سازمان rating
image

تحقق سياست هاي اجرايي شهردار تهران در طرح شهردار شب با هدف شناسايي و رفع مشکلات مستمر شهري این بار با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران  پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، سید رضا میرصادقی به عنوان شهردار شب از وضعیت بافت های فرسوده شهر تهران در مناطق 11، 12 و 15 بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن بازدید از مدد سرای خاوران واقع در منطقه 15 از نزدیک در جریان معضلات و مشکلات اجتماعی، سرانه های خدماتی، ساخت و سازهای غیرمجاز و ... در بافت های  فرسوده این مناطق قرار گرفت.