04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

بررسی نقش دفاتر خدمات نوسازی به عنوان نهادهای توسعه گر محلی

1396/10/18 781 اخبار اختصاصی سازمان rating
image
نشست تخصصی "نقش و جایگاه دفاتر خدمات نوسازی محله؛ به عنوان نهاد توسعه محله ای" به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران و با مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران و با حضور مدیران دفاتر خدمات نوسازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، علی خانی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی سازمان نوسازی شهر تهران در این نشست تخصصی از انجام پژوهشی میدانی در خصوص فعالیت های دفاتر خدمات نوسازی خبر داد و عنوان کرد: حدود 10 سال از فعالیت دفاتر خدمات نوسازی در سطح محلات فرسوده می گذرد و تاکنون فعالیت های این دفاتر از سوی تمامی بخش های صاحبنظر مورد ارزیابی مثبت قرار داشته است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: انجام پژوهشی دقیق با هدف احیاء ظرفیت های دفاتر خدمات نوسازی و پیش نگری در خصوص فعالیت های آتی این دفاتر به منظور اجتناب از اقدامات سلیقه ای، موردی و جناحی امری ضروری به نظر می رسید که این مهم با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران محقق شد. 

دکتر مجتبی رفیعیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مجری این پروژه مطالعاتی در این نشست تخصصی، با بیان این که بر اساس بررسی های صورت گرفته 14 دفتر خدمات نوسازی به عنوان پایلوت جهت انجام این پژوهش انتخاب شدند، اظهار داشت: در این پژوهش تلاش شد تا مطالعات بر مبنای اطلاعات میدانی جمع آوری شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا چارچوبی واقعی برای تقویت نقاط قوت دفاتر و ارائه راهکارهای کارآمد در جهت برون رفت از برخی مشکلات، بدست آید.

وی با اشاره به این که شرح خدمات دفاتر خدمات نوسازی در قالب 4 گام مورد مطالعه قرار گرفته است، توضیح داد: مسئله شناسی، هدف گذاری، روش شناسی، ساختار سازی در مرحله صفر؛ انجام مطالعات پایه در خصوص مفهوم و مدل بازآفرینی در کشورهای صاحب نام و اندیشه و تاریخچه آن در کشور در مرحله نخست؛ مطالعه عملکردها و فعالیت های دفاتر منتخب خدمات نوسازی در مرحله دوم؛ آسیب شناسی، ظرفیت سنجی، تحلیل ویژگی ها و ارزیابی تطبیقی حوزه عمل دفاتر در مرحله سوم و در نهایت آینده نگاری فعالیت دفاتر خدمات نوسازی با هدف پیاده سازی مدیریت محلی در حوزه نوسازی و بازآفرینی شهری در مرحله چهارم در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که نگاه به دفاتر خدمات نوسازی نه به عنوان یک ارگان سازمانی بلکه به عنوان یک ارگان پیوند دهنده میان تمامی ذی نفعانی که در فرآیندهای بازآفرینی حضور و مشارکت دارند مد نظر قرار گرفته شده است، تأکید کرد: پایداری اجتماعی و اثربخشی مستمر دفاتر خدمات نوسازی منوط به حضور تمامی ذی نفعان در الگوریتم مشارکت است چرا که عرصه بازآفرینی یک عرصه تعاملی است.

رفیعیان ضمن اشاره به کارآمدی مدل شبکه مشارکتی عمومی، خصوصی و مردمی (4p: public-private-people partnership)، توضیح داد: شبکه ها یکی از پرظرفیت ترین جریان هایی هستند که می توانند وابستگی متقابل بین بازیگران را برقرار کنند و ما می باید پایه فکری دفاتر را بر پایه الگوی شبکه سازی قرار بدهیم که این شبکه امکان هم افزا کردن مجموعه ای از بازیگران دارای منافع متفاوت و مختلف را در کنار هم ایجاد نماید.

وی در ادامه یادآور شد: دفاتر خدمات نوسازی صرفاً قرار نیست وظیفه تسهیل گری داشته باشند، بلکه ارتباط با جامعه محلی به عنوان ذی نفعان اصلی و ضرورت آموزش ساکنان برای افزایش مشارکت و حضور در فرآیندهای نوسازی امری ضروری به نظر می رسد.

به گفته رفیعیان بر مبنای مطالعات صورت گرفته، شهرداری، سازمان نوسازی شهر تهران، مردم، مالکان، نهادها، انجمن های محلی و سازندگان اصلی ترین گروه ذی نفعان شناسایی شده برای دفاتر خدمات نوسازی هستند و دفاتر نیز در مقابل ذی نفعان خود می بایست به ایفای 7 نقش کلیدی در حوزه های سیاست گذاری، اجرا، برنامه ریزی، نظارت و کنترل، هماهنگ سازی، ابزارسازی و تحلیل گری بپردازند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین خاطر نشان کرد: طبق مطالعات انجام شده خدمات اصلی دفاتر خدمات نوسازی در 11 دسته شامل نهادسازی، ارتقا توان اجرایی، ارتقای سطح دانش، حمایت مالی، جلب حمایت های زیرساختی، تولید محتوای ترویجی، جمع آوری، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل داده های نوسازی، ارتقا سطح اجتماعی، تأمین منابع و ارتقا کیفی و بهسازی طبقه بندی شده است.

رفیعیان با بیان این که دفاتر خدمات نوسازی با تحولات تدریجی و گام به گام در حوزه ماهیت، وظایف، فرآیندها و جایگاه از نهادهای صرفاً تخصصی و بازوهای فکری- اجرایی متصل به شهرداری به بخش تخصصی نهادهای توسعه گر محلی تبدیل می شوند، تصریح کرد: ضروری است چشم انداز قدرتمندی برای دفاتر خدمات نوسازی ایجاد شود تا این دفاتر به سمت هویتی تازه که همان نهاد توسعه گر محلی است سوق یابند و با استفاده از توانمندی های اجتماعی محلی و تلفیق آن با دانش تخصصی در تحقق اهداف مدیریت شهری در سطوح محلی اثر بخش باشند و با پشتیبانی شهرداری و همکاری سایر نهادهای رسمی بتوانند تغییرات مورد توافق را در دوره گذار از مدلهای سنتی به مدلهای توسعه ای محله محور پیاده نمایند.

دکتر مظفر صرافی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و ناظر این پروژه مطالعاتی نیز در این نشست تخصصی از نظرگاه و روح حاکم بر این کار که فراتر از ساختن آجر و ملات شهر و توجه به ارتقاء کیفیت زندگی عده ای از هم وطنان است ابراز خرسندی کرد.

صرافی بر ضرورت توجه به واژگانی همانند "واژه فرسوده" در فرآیندهای نوسازی که عمدتاً دارای بار مفهومی منفی هستند، تأکید کرد.

وی خاطرنشان ساخت: نکته کلیدی در پژوهش انجام شده این بود که "مداخله" در این مدل تبدیل به "مشارکت" شده است، در قدیم فکر می کردیم برای احیاء محله بخش خصوصی باید ورود پیدا کند و ناظر  و بخش عمومی هم می بایست در کنار آن باشند اما اکنون نقش مردم به شکل سازمان یافته اجتماع محلی نیز در تحقق اهداف نوسازی ضروری و لازم است. 

صرافی ادامه داد: مداخله، یک محرک و توسعه القایی است که با توانایی هایی که از طریق ظرف محله ایجاد می شود و نظارتی که خود محله وارد آن می شود می تواند به توسعه درون زا تبدیل شود و مانع اعیان سازی و یا عاملی برای تمایل ساکنان به تغییر جغرافیایی محله شان باشد.

 در ادامه این نشست تخصصی دکتر زهرا اسکندری، مدیر طرح و برنامه و بودجه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ضرورت توجه به فاصله بین حوزه های سیاست گذاری و آنچه در کف محلات مورد نیاز است اشاره کرد و گفت: نقش سایر دستگاه های اجرایی در فرآیند نوسازی بسیار حائز اهمیت است، لذا ضروری است در مدل مطالعاتی ارائه شده توجه به نظام پاسخگویی نیز مد نظر قرار گرفته شود.

اسکندری با اعلام این که دفاتر خدمات نوسازی روند رو به رشدی را طی کرده اند، مرور مجدد و بازنگری شرح خدمات دفاتر در نشست ها و کتاب های چاپ شده از سوی سازمان نوسازی را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: یکی از عوامل بازدارنده در زمان انجام اقدامات نوسازی، طرح های بالادستی است و از آنجایی که قرار است پژوهش و مطالعات انجام شد کاربردی و با قابلیت اجرایی باشد توجه به نظام مشخص حقوقی و قراردادی دفاتر خدمات نوسازی امری ضروری خواهد بود.

در ادامه این نشست تخصصی سؤالات، ابهامات و نظرات حاضرین مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.