04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

بیست و پنجمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

1396/10/3 418 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی rating
image
معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی از انتشار بیست و پنجمین شماره تازه های نوسازی خبر داد.

خانی با اشاره به ضرورت و اهميت آشنايي با انديشه ها، رويكردها و فعاليت هاي روز كشورهاي مختلف در حوزه نوسازي شهري در فرآيند دانش افزايي كنشگران اين حوزه، خاطر نشان کرد: جمع آوري، ترجمه و انتشار بخشي از تجارب و آموزه هاي جديد، در قالب خبرنامه"تازه هاي نوسازي"در دستور کار این معاونت قرارگرفته و بر این اساس بیست و پنجمین شماره از این نشریه مشتمل بر مطالب ذیل، به همت اداره پژوهش و توسعه منتشر شده است.


    - نهاد: گروه بانك جهاني

   - رويداد: نشست هاي سالانه گروه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول

   - پروژه: پروژه هاي بازآفريني شهري بانك جهاني

   - نشر: انتشارات بانك جهاني