04/19/2019 - جمعه 30 فروردين 1398

انتصاب رؤسای 2 کمیته از کمیته های ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران

1396/9/8 605 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

طی احکامی جداگانه از سوی شهردار تهران، رؤسای 2 کمیته از کمیته های ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، شهردار تهران طی حکمی، حجت الله میرزایی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران را با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته هاهنگی و برنامه ریزی نوسازی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، سمیع الله حسینی مکارم، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته توسعه اقتصادی و مالی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران منصوب شد.

تعامل با سازمان نوسازی، مناطق دارای بافت فرسوده و سایر واحدهای تابعه شهرداری تهران و تمامی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی عضو ستاد در راستای انجام وظایف و مأموریت های معین شده، تلفیق منابع و امکانات تمامی واحدهای تابعه و انجام هماهنگی های درون سازمانی و کنترل عملکرد آن ها و  تلاش برای توانمندسازی اقتصادی ساکنان و تجهیز منابع مالی برای نوسازی و ارتقاء کیفیت زندگی شایسته و مطلوب شهروندان عزیز ساکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران از جمله مهمترین نکاتی است که در احکام صادره از سوی شهردار تهران مورد تأکید قرار گرفته است.